บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด

100/8 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 19
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310